Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Marketing nie je reklama.
Kľúč k pochopeniu oboch pojmov

Pojmy reklama a marketing sa laikom významovo často zlievajú. Nie je na tom vôbec nič zlé, ak ich životy s týmto odvetvím nijako nesúvisia. Ak však niečo predávate, určite sa chcete medzi vašou konkurenciou presadiť. To je dnes možné zvlášť vďaka online svetu, ktorý ponúka možnosť zažiariť aj firmám s nižším kapitálom. A práve to je dôvod, prečo by ste mali úplne rozumieť tomu, že marketing rozhodne nie je to isté čo reklama.

Marketing je strecha

Ak by sme mali byť technicky struční, marketing je veľká a komplexná množina, pod ktorú spadá množstvo rôznych aktivít. Reklama je jednou z jeho podmnožín, ktorá zároveň prepája marketing so samotným predajom. Pozrime sa však na oba pojmy bližšie.

Marketing predstavuje celý súbor prístupov, stratégií a nástrojov. Na základe identifikovania potrieb a preferencií zákazníkov, ale aj konkurencie na trhu sa spoločnosti snažia marketingom ovplyvniť dopyt po tovaroch či službách. Prirodzeným hlavným cieľom marketingových aktivít je zvýšenie predaja a ziskov.

Áno, najviditeľnejším marketingovým prejavom každej značky je pre našu signálnu sústavu reklama. Tá na nás vyskočí kedykoľvek a kdekoľvek – na billboarde pri ceste, počas večerných správ v televízii alebo priamo v mailovej schránke. Práve cez reklamy vnímame komunikáciu rôznych firiem, obchodov a značiek najintenzívnejšie.

Čo všetko spadá pod marketing?

Zjednodušene by sme si pod marketingom mohli predstaviť skutočne všetky formy a obsahy, ktorými značka komunikuje, predáva a propaguje. A vôbec pritom nemusí ísť len o nápadité slogany, pútavé banery či premakaný web. V marketingovom svete môže mať každý detail cenu zlata, a tak môže byť súčasťou vašej stratégie aj to, akú zákaznícku podporu poskytujete, či podporujete rodinný život svojich zamestnancov alebo či sa zaoberáte aj aktivitami CSR (spoločenská zodpovednosť firmy z angl. corporate social responsibility).

Ak ste sa predrali textom až sem, mali by ste mať už oveľa jasnejšiu predstavu o tom, čo marketing skutočne je. Je to proces neustáleho kreovania a zlepšovania každého jedného aspektu, ktorý môže ovplyvniť hospodársky výsledok vašej firmy, vnímanie vašej značky zákazníkmi, zvýšiť predaj produktu alebo služby.

Pre lepšiu predstavu spomeňme oblasti aktivít, ktoré tvoria podmnožiny marketingu:

Hľadáte správnu značku pre vaše podnikanie? Alebo by ste sa s existujúcou značkou chceli posunúť na vyššiu úroveň? Využite náš kontaktný formulár a my vám vypracujeme modernú, funkčnú a kvalitnú vizuálnu identitu.

Koktail 4P: Namiešajte ten správny marketingový mix

Koktail 4P: Namiešajte ten správny marketingový mix

V úvode akejkoľvek teórie marketingu sa stopercentne stretnete aj s pojmom marketingový mix. Ten zahŕňa štyri kľúčové piliere (4P), o ktoré by ste sa pri nastavovaní marketingovej stratégie vašej spoločnosti mali opierať:

 • Produkt (product)
 • Cena (price)
 • Miesto (place)
 • Propagácia (promotion)

 

Okrem toho vstupujú do hry ešte dva dôležité faktory:

 • Ľudia (people)
 • Procesy (processes)

 

Dobre namiešaný marketingový koktail obsahuje v každom z týchto „P“ starostlivo zvolené ingrediencie nakombinované v správnom pomere. Čo to znamená? Že by ste si pri nastavovaní marketingu mali vedieť vždy podrobne a úprimne odpovedať na celkom jednoduché otázky, ako napríklad:

 • Čím je môj produkt výnimočný voči konkurencii?
 • Kto sú moji potenciálni zákazníci?
 • Aké komunikačné kanály má zmysel použiť pre propagovanie môjho produktu?

Potrebujete pomôcť s marketingom vašej firmy či produktu? V agentúre Prosimsi máme dlhoročné skúsenosti s projektmi rôznej veľkosti. Preto neváhajte a napíšte nám podrobnejšie o svojej požiadavke na

Reklama – most medzi predajom a marketingom

Postavenie reklamy v rámci spomínaných 4P marketingového mixu predstavuje propagácia. Reklama je často najviditeľnejším výkonným prejavom marketingových aktivít spoločnosti, je akousi výkladnou skriňou komunikácie so zákazníkom. Spravidla (hoci existujú aj výnimky) ide o platenú formu propagácie služieb alebo produktov, ktorej cieľom je posilnenie predaja, prípadne posilnene povedomia o značke.

Reklamné aktivity môžete realizovať cez rôzne kanály. Hoci žijeme dobu digitálnu, v ktorej je možné efektívne doručovanie reklamy len relevantným príjemcom, neznamená to, že tradičné formy reklamy musia byť pre každú značku považované za zastarané a neúčinné.

Tak ako jednému biznisu zafunguje online PPC reklama, môže inému typu biznisu najviac vynášať stará dobrá klasika – plagáty a letáky.

Ak sa púšťate do reklamy, v tomto by ste mali mať jasno

Existuje viacero podstatných otázok, ktoré by ste si mali položiť pred naplánovaním a spustením akejkoľvek reklamnej aktivity, ako napríklad:

 

 • Čo bude cieľom reklamy alebo kampane?
 • Aká je cieľová skupina, ktorú chcem osloviť? Prípadne, je ich viac?
 • Čo chcem reklamou odkomunikovať?
 • Aká bude dostatočná výška rozpočtu na spustenie reklamy, ktorá mi prinesie výsledky?
 • Akými kanálmi oslovím cieľovú skupinu naozaj efektívne?

 

Pre propagáciu svojej značky, služby či produktu môžete využiť napríklad tieto reklamné kanály:

 • Online PPC kampane cez reklamné siete ako Facebook Ads či Google Ads
 • Outdoorová OOH (out-of-home) reklama
 • Inzercia v novinách a magazínoch
 • Natívna reklama
 • Influencer marketing
 • Platené PR články
 • Email marketing
 • Reklama v TV alebo v rádiu
 • …a ďalšie

Zákazník najprv zbadá, potom zvažuje, až nakoniec nakúpi

Taktický prístup k tvorbe reklamnej stratégie reprezentuje takzvaný atribučný model SEE-THINK-DO-CARE (v skratke STDC). Názornejšie si ho predstavte ako lievik fáz nákupného správania od prvotného oslovenia potenciálneho zákazníka (SEE) v podobe širokého publika, cez zvažovanie nákupu ponúkaného produktu či služby z jeho strany (THINK), až po vykonanie nákupu (DO) a následné oslovovanie už existujúceho zákazníka (CARE), ktorý predstavuje najužšiu skupinu.

 

V rámci plánovania online kampane cez model SEE-THINK-DO-CARE by ste si mali vedieť odpovedať na všetky čiastkové otázky, ktoré sme spomenuli vyššie. Ak napríklad predávate vstavané šatníkové skrine:

 

 1. vo fáze SEE chcete osloviť ľudí, ktorí sa zaujímajú o zariadenie interiéru či nábytok
 2. vo fáze THINK už pristupujete k ľuďom, ktorí cielene vyhľadávajú vstavané skrine
 3. v DO fáze je cieľom predaj vášho produktu zákazníkovi
 4. po nákupe v rámci CARE fázy zákazníkovi ponúkate ďalšie služby alebo produkty

V Prosimsi sme špecialisti na PPC kampane. Vašu kampaň nastavíme a naplánujeme tak, aby vám online skutočne zarábal. Napíšte nám a my sa vám ozveme.

Nie vždy ide len o predaje

V marketingovo silne orientovaných spoločnostiach nemusia byť reklamy iba o tom, čo, komu a za koľko predávame. Často odrážajú víziu a hodnoty, ktoré spoločnosť vyznáva a ktoré majú potenciál pritiahnuť dlhodobú priazeň zákazníka. Takéto kampane prispievajú k budovaniu značky, prípadne niekedy až k budovaniu tzv. lovebrandu, teda značky, ktorú si ľudia zamilujú a budú k nej inklinovať na základe spoločne vyznávaných hodnôt.

Aké sú teda hlavné rozdiely medzi reklamou a marketingom?

 • Marketing je dlhodobá činnosť, zatiaľ čo reklama relatívne krátkodobá.
 • Marketing je náročná práca „za oponou“, reklama je už konkrétna prezentácia značky/produktu cieľovému publiku.
 • Marketing je komplexný a strategický, reklama je výkonný proces.
 • Marketing sa zameriava na uspokojenie potrieb zákazníkov, reklama je konkrétne zameraná na akvizíciu zákazníka a predaj.
 • Marketing je cieľ, reklama je cesta.

 

Hoci sme si v tomto článku jasne zadefinovali kľúčové rozdiely medzi reklamou a marketingom, v žiadnom prípade by ste tieto dva pojmy od dnešného dňa nemali považovať za dve samostatné jednotky. Neexistuje totiž marketing bez reklamy a rovnako neexistuje ani reklama bez marketingu.

Zdieľať článok:

Najnovšie články